Občanské sdružení Společnost přátel Podkarpatské Rusi bylo založeno v roce 1990. Ideově navazuje na Klub přátel Podkarpatské Rusi založený v období meziválečného Československa v Bratislavě. Cílem Společnosti je zejména prohlubování vztahů s občany a organizacemi Zakarpatské oblasti Ukrajiny (bývalé Podkarpatské Rusi), podpora Rusínů na území České republiky a popularizace Podkarpatské Rusi (Zakarpatské oblasti) v ČR. Společnost vydává časopis Podkarpatská Rus, další neperiodické publikace, pořádá besedy, výstavy a filmové projekce. Členy Společnosti jsou Rusíni, Češi narození na území Podkarpatské Rusi a lidé mající vztah k tomuto území. Členská základna čítá okolo 500 lidí z České republiky i dalších států. Ve vedení Společnosti se postupně vystřídali Alexandr Veličko, Jaromír Hořec, Miloslav Kopecký, Jiří Havel, Agáta Pilátová a Dagmar Březinová.

 

 

ČÍSLO 2/2021


Druhé číslo časopisu roku 2021:

Jubilanti Kateřina Romaňáková a Dmitrij Pop | „Mám připraný filmový námět inspirovaný Podkarpatím,“ říká v rozhovoru filmařka a výtvarnice Viktoria Rampal Dzurenko | Před 85 lety – Rusj Užhorod v první lize! | Rozhodování o Podkarpatsku | Počátky československé policie v Užhorodě | Trempové, skauti a tuláci pod Karpaty

Rusíni sčítání lidu

ČÍSLO 1/2021


První číslo časopisu roku 2021:

Sčítání lidu 2021 | Jak to bude dál s opravou svatého Michala | Historie i současnost rusínských kostelů v Česku | M. Smolák: „Jsem Rusín!“ | L. Dohovič obdržel Cenu Paměti národa | Osudy podkarpatských Židů | Ještě o uprchlících | R. Maxwell, rodák ze Solotvina | Československá policie v Užhorodě | Slovenští spisovatelé o Podkarpatsku

Rusíni sčítání lidu

Rusyn spot 2021

Informace ke Sčítání lidu, domů a bytů 2021

ČÍSLO 4/2020


Čtvrté číslo časopisu roku 2020:

Před třiceti lety jsme založili Společnost přátel Podkarpatské Rusi | Pohnuté osudy kostela sv. Michaela na Petříně | Rusínské Divadlo Alexandra Duchnoviče slaví pětasedmdesátiny | Vyšlo album 11 podob lásky | Režisér Vladimír Morávek o svém novém filmu Nikola Šuhaj | Před sedmdesáti pěti lety jsme přišli o Podkarpatskou Rus

Sčítání obyvatelstva na Slovensku - kampaň slovenských Rusínů

ČÍSLO 3/2020


Třetí číslo časopisu roku 2020:

Antonín Moťovič, autor knihy Za našimi zády tekla řeka Dněstr posílá videopozdrav | Bojovník od Dukly Josef Müller slaví v Izraeli sté narozeniny | O Rusínech v hokeji, pokračování seriálu Vladimíra Zápotockého | Nad novými i staršími knihami | Rodnyj kraj: Pedagog, muzikant a historik Michail Almási

Pozdrav z karantény

Následující videonahrávka má dvě podoby: textovou, kterou publikujeme v časopise Podkarpatská Rus č. 3/2020, a audiovizuální. Videopozdrav natočil pan doktor Antonín Moťovič nejen pro ty, kdo by přišli na prezentaci jeho knihy, kdyby se konala, ale i pro všechny ostatní, kdo mají zájem o jeho životní osudy a knihu ZA NAŠIMI ZÁDY TEKLA ŘEKA DNĚSTR. Kulturní podvečer jsme plánovali původně na letošní jaro, pak na říjen, ale zatím to ze známých důvodů nevyšlo. Budeme rádi, když si paměti pana doktora opatříte a přečtete, stojí určitě za to.

 

 

 

Stránky