Občanské sdružení Společnost přátel Podkarpatské Rusi bylo založeno v roce 1990. Ideově navazuje na Klub přátel Podkarpatské Rusi založený v období meziválečného Československa v Bratislavě. Cílem Společnosti je zejména prohlubování vztahů s občany a organizacemi Zakarpatské oblasti Ukrajiny (bývalé Podkarpatské Rusi), podpora Rusínů na území České republiky a popularizace Podkarpatské Rusi (Zakarpatské oblasti) v ČR. Společnost vydává časopis Podkarpatská Rus, další neperiodické publikace, pořádá besedy, výstavy a filmové projekce. Členy Společnosti jsou Rusíni, Češi narození na území Podkarpatské Rusi a lidé mající vztah k tomuto území. Členská základna čítá okolo 500 lidí z České republiky i dalších států. Ve vedení Společnosti se postupně vystřídali Alexandr Veličko, Jaromír Hořec, Miloslav Kopecký, Jiří Havel, Agáta Pilátová a Dagmar Březinová.

 

 

Informace ke Sčítání lidu, domů a bytů 2021

ČÍSLO 4/2020


Čtvrté číslo časopisu roku 2020:

Před třiceti lety jsme založili Společnost přátel Podkarpatské Rusi | Pohnuté osudy kostela sv. Michaela na Petříně | Rusínské Divadlo Alexandra Duchnoviče slaví pětasedmdesátiny | Vyšlo album 11 podob lásky | Režisér Vladimír Morávek o svém novém filmu Nikola Šuhaj | Před sedmdesáti pěti lety jsme přišli o Podkarpatskou Rus

Sčítání obyvatelstva na Slovensku - kampaň slovenských Rusínů

ČÍSLO 3/2020


Třetí číslo časopisu roku 2020:

Antonín Moťovič, autor knihy Za našimi zády tekla řeka Dněstr posílá videopozdrav | Bojovník od Dukly Josef Müller slaví v Izraeli sté narozeniny | O Rusínech v hokeji, pokračování seriálu Vladimíra Zápotockého | Nad novými i staršími knihami | Rodnyj kraj: Pedagog, muzikant a historik Michail Almási

Pozdrav z karantény

Následující videonahrávka má dvě podoby: textovou, kterou publikujeme v časopise Podkarpatská Rus č. 3/2020, a audiovizuální. Videopozdrav natočil pan doktor Antonín Moťovič nejen pro ty, kdo by přišli na prezentaci jeho knihy, kdyby se konala, ale i pro všechny ostatní, kdo mají zájem o jeho životní osudy a knihu ZA NAŠIMI ZÁDY TEKLA ŘEKA DNĚSTR. Kulturní podvečer jsme plánovali původně na letošní jaro, pak na říjen, ale zatím to ze známých důvodů nevyšlo. Budeme rádi, když si paměti pana doktora opatříte a přečtete, stojí určitě za to.

 

 

 

Výstava fotografií Stáni Perlínové - PODKARPATSKÁ RUS – ZEMĚ BLÍZKÁ I DALEKÁ

 

 

Promítání dokumentárního filmu Před 100 lety spolu

 

Dovolujeme si Vás pozvat na promítání dokumentárního filmu 'Před 100 lety spolu'
10. 9. 2020 v 17:00, Dům národních menšin

Právě v prodeji: CHRBTOM K HORÁM - DĚJINY KARPATSKEJ RUSI A KARPATSKÝCH RUSÍNOV

 

Nabízíme k prodeji několik kusů knihy z prešovského nakladatelství Universum CHRBTOM K HORÁM s podtitulem DĚJINY KARPATSKEJ RUSI A KARPATSKÝCH RUSÍNOV. Jejím autorem je známý kanadský historik PAUL ROBERT MAGOCSI Jak je patrné z názvu, kniha je ve slovenštině a zahrnuje i zatím málo známá fakta z období socialismu a po roce 1989. Na téměř 600 stránkách většího formátu najdete také 27 map a více než stovku fotografií a ilustrací.

Zájemcům knihu zašleme na dobírku, stojí 599 Kč, poštovné neúčtujeme. Objednávejte na adrese SPPR, Vocelova 3, 120 00 Praha 2 nebo mailem na j.v.havel@seznam.cz

ČÍSLO 2/2020


Druhé číslo časopisu roku 2020:

Valerij Padjak: „Na internetu je všechno“ | Naše aktivity v uplynulém období | Zátiší podle Tapperta aneb Výstava na pokračování | Čeští a slovenští podnikatelé v Užhorodě a Chustu | Obrození rusínské národnosti | Rodnyj kraj: Vasilu Turokovi by bylo 80 | Křížová cesta řeckokatolické církve

Křest knihy A.Moťoviče se v termínu 16.3. v 17:00 hod. v Domě nár.menšin nekoná

Křest knihy A.Moťoviče se v termínu 16.3. v 17:00 hod. v Domě nár.menšin nekoná.
Děkujeme za pochopení.

Stránky