Občanské sdružení Společnost přátel Podkarpatské Rusi bylo založeno v roce 1990. Ideově navazuje na Klub přátel Podkarpatské Rusi založený v období meziválečného Československa v Bratislavě. Cílem Společnosti je zejména prohlubování vztahů s občany a organizacemi Zakarpatské oblasti Ukrajiny (bývalé Podkarpatské Rusi), podpora Rusínů na území České republiky a popularizace Podkarpatské Rusi (Zakarpatské oblasti) v ČR. Společnost vydává časopis Podkarpatská Rus, další neperiodické publikace, pořádá besedy, výstavy a filmové projekce. Členy Společnosti jsou Rusíni, Češi narození na území Podkarpatské Rusi a lidé mající vztah k tomuto území. Členská základna čítá okolo 500 lidí z České republiky i dalších států. Ve vedení Společnosti se postupně vystřídali Alexandr Veličko, Jaromír Hořec, Miloslav Kopecký, Jiří Havel, Agáta Pilátová a Dagmar Březinová.

 

 

Pozvánka - Rusínský večer v Knihovně Václava Havla

Revue Babylon a Společnost přátel Podkarpatské Rusi

vás zvou
 

na večer o rusínské kultuře v České republice - HLEDÁNÍ KOŘENŮ

7. října 2021 v 19 hodin v Knihovně Václava Havla v Praze 1, Ostrovní 13

 

 

 

Program:

Úvod. Rusíni mezi námi a s námi

Diskuse s autory diplomových prací na téma Rusíni a Podkarpatská Rus

Rusínské kořeny v české literatuře – o svém vztahu k rusínství promluví a svou tvorbu představí Irena Malinová, Jana Šteflíčková a Barbora Zavadilová

Zahraje a zazpívá rusínský soubor Skejušan

ČÍSLO 2/2021


Druhé číslo časopisu roku 2021:

Jubilanti Kateřina Romaňáková a Dmitrij Pop | „Mám připraný filmový námět inspirovaný Podkarpatím,“ říká v rozhovoru filmařka a výtvarnice Viktoria Rampal Dzurenko | Před 85 lety – Rusj Užhorod v první lize! | Rozhodování o Podkarpatsku | Počátky československé policie v Užhorodě | Trempové, skauti a tuláci pod Karpaty

Rusíni sčítání lidu

ČÍSLO 1/2021


První číslo časopisu roku 2021:

Sčítání lidu 2021 | Jak to bude dál s opravou svatého Michala | Historie i současnost rusínských kostelů v Česku | M. Smolák: „Jsem Rusín!“ | L. Dohovič obdržel Cenu Paměti národa | Osudy podkarpatských Židů | Ještě o uprchlících | R. Maxwell, rodák ze Solotvina | Československá policie v Užhorodě | Slovenští spisovatelé o Podkarpatsku

Rusíni sčítání lidu

Rusyn spot 2021

Informace ke Sčítání lidu, domů a bytů 2021

ČÍSLO 4/2020


Čtvrté číslo časopisu roku 2020:

Před třiceti lety jsme založili Společnost přátel Podkarpatské Rusi | Pohnuté osudy kostela sv. Michaela na Petříně | Rusínské Divadlo Alexandra Duchnoviče slaví pětasedmdesátiny | Vyšlo album 11 podob lásky | Režisér Vladimír Morávek o svém novém filmu Nikola Šuhaj | Před sedmdesáti pěti lety jsme přišli o Podkarpatskou Rus

Sčítání obyvatelstva na Slovensku - kampaň slovenských Rusínů

ČÍSLO 3/2020


Třetí číslo časopisu roku 2020:

Antonín Moťovič, autor knihy Za našimi zády tekla řeka Dněstr posílá videopozdrav | Bojovník od Dukly Josef Müller slaví v Izraeli sté narozeniny | O Rusínech v hokeji, pokračování seriálu Vladimíra Zápotockého | Nad novými i staršími knihami | Rodnyj kraj: Pedagog, muzikant a historik Michail Almási

Stránky