Prohlášení

Členové Společnosti přátel Podkarpatské Rusi odsuzují agresi Ruské federace proti Ukrajině a jejím občanům. Jednání představitelů Ruska považujeme za naprosto nepřípustné. Podporujeme proto co nejtvrdší možnou reakci ze strany ČR, EU a NATO. Podporujeme také rozsáhlou materiální pomoc vlády ČR, státních i nestátních institucí, společenských organizaci i občanů ČR. K této podpoře se Společnost přátel Podkarpatské Rusi připojuje.

Naše organizace podporuje začlenění Ukrajiny do západních struktur (EU, NATO). Věříme ve svobodný, demokratický ukrajinský stát, který bude uznávat všechny národnostní menšiny, včetně Rusínů.

Společnost přátel Podkarpatské Rusi