Pozvánka - Štěpán Rak a jeho hosté

 

Kavárna Cafeiudoscop, Praha 1, Lazarská 13, úterý 15. 2. v 19,00 h
Domov a původ Štěpána Raka I.
Zdravotní sestry v boji – společný koncert Štěpána Raka a Jana Matěje Raka,
– proslov kulturní historičky Hany Kábové o původu prof. Raka,
– přednáška historiků Aleny Flimelové (Vitákové) a Romana Štéra o ženách – bojovnicích, ošetřovatelkách a matkách v československé Svobodově armádě v letech 1942–1945
vstupné Kč 250,-