Občanské sdružení Společnost přátel Podkarpatské Rusi bylo založeno v roce 1990. Ideově navazuje na Klub přátel Podkarpatské Rusi založený v období meziválečného Československa v Bratislavě. Cílem Společnosti je zejména prohlubování vztahů s občany a organizacemi Zakarpatské oblasti Ukrajiny (bývalé Podkarpatské Rusi), podpora Rusínů na území České republiky a popularizace Podkarpatské Rusi (Zakarpatské oblasti) v ČR. Společnost vydává časopis Podkarpatská Rus, další neperiodické publikace, pořádá besedy, výstavy a filmové projekce. Členy Společnosti jsou Rusíni, Češi narození na území Podkarpatské Rusi a lidé mající vztah k tomuto území. Členská základna čítá okolo 500 lidí z České republiky i dalších států. Ve vedení Společnosti se postupně vystřídali Alexandr Veličko, Jaromír Hořec, Miloslav Kopecký, Jiří Havel, Agáta Pilátová a Dagmar Březinová.

 

 

ČÍSLO 4/2017


Čtvrté číslo časopisu roku 2017:

Úspěšná výstava rusínské malířky Viktorie Manajlo Prichoďko | Co řeší
novela zákona o náhradě majetkových škod | Ivan Pop: Konec impéria. Těžké
probouzení Rusínů | Zašlá sláva užhorodského fotbalu | Obrázky z Kobylecké
Poljany | Studie Jakuba Vlacha Deportace Židů z Podkarpatské Rusi | Rodnyj
kraj: Uplynulo 70 let od vraždy řeckokatolického biskupa Teodora Romži

Vernisáž výstavy Barvy Podkarpatí Viktorie Manajlo Prichoďko

Novela zákona č. 212/2009 Sb., který se týká náhrad za majetek zanechaný na Podkarpatské Rusi – aktuální informace

Novela zákona č. 212/2009 Sb., který se týká náhrad za majetek zanechaný na Podkarpatské Rusi - aktuální informace

 

Dne 7.11.2017 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena pod č. 364/2017 Sb., novela zákona 212/2009 Sb., která rozšiřuje okruh oprávněných osob o vnuky původních vlastníků, jejichž právní předchůdci - oprávněné osoby, nárok podle zákona 212/2009 Sb., řádně a včas v Ministerstva vnitra přihlásili, ale nedožili se pravomocného ukončení řízení a výplaty vypořádání. Podle Ministerstva vnitra se tato novela týká 37 případů.

ČÍSLO 3/2017


Třetí číslo časopisu roku 2017:

Desáté narozeniny Domu národnostních menšin | Ivan Pop: Konec
impéria a těžké probuzení Rusínů | Pátrání po osudu Masarykovy sochy
| Magdaléna Lavrincová vydala knihu rusínských esejů | Obrázky z Kvasů
| Jak se cítí Rusíni v Česku aneb o etnické identitě | Židovské transporty
z Podkarpatské Rusi | Rodnyj kraj: Máriapócs, poutní místo Rusínů

ČÍSLO 2/2017


Druhé číslo časopisu roku 2017:

Valná hromada 2017 | Profesor Ivan Pop: Rusínská
společnost v době pseudoreforem v SSSR | V Jirkově se
opět setkali krajané ze Skejuše | Folklorní soubor Poľana
z Jarabiny v Praze | Válečné obrázky z Lopuchova | Jak se cítí
Rusíni v Česku? | Židovské transporty z Podkarpatské Rusi

Veřejné prohlášení

Pozvánka na setkání 29.března - Štěpán Rak mezi svými

 

Pozvánka na koncert - Svůdné rytmy venkovských tancovaček z Podkarpatské Rusi - Hudaki Village Band - Út 28.3. / 19:30 - Palác Akropolis

ČÍSLO 1/2017


První číslo časopisu roku 2017:

Jak se z Andreje Varholy stal Andy Warhol | Podvečer s Janem Matějem
Rakem | Jak žili v Praze rusínští studenti | Ivan Pop: Ničivá sovětská „kulturní
revoluce“ v Zakarpatí | Podkarpatské městečko Antalovce | Současný stav
řešení náhrad za majetkové křivdy | Sokolové v Podkarpatí | Rodnyj kraj:
O knize P. R. Magocsiho Zády k horám – Dějiny Karpatské Rusi

ČÍSLO 4/2016


Čtvrté číslo časopisu roku 2016:

Rusínské děti v Praze | Čop, město na pomezí | Podkarpatští Rusíni v stalinském ráji | Rodina Pavlovičů hraje fotbal | O národní identitě Rusínů v českých zemích | Kniha o dějinách Podkarpatské Rusi | Vzpomínky Magdalény Lavrincové | Fotbalisté a trenéři z Podkarpatí | Přivítáme kytaristu Štěpána Raka

Stránky