ČÍSLO 1/2022


První číslo časopisu roku 2022:

Rusíni proti ruské agresi | Pomoc Ukrajině, solidarita s napadenou zemí | Jiří Plachý o „metodách“ sovětského uchvácení moci na Podkarpatské Rusi | Štěpán Rak slaví 77. narozeniny a objevuje své kořeny | Cesta do Rachova | Nikola Šuhaj po sto letech | Problémy s rekonstrukcí kostela sv. Michaela