Seznam publikací, které vydala SPOLEČNOST PŘÁTEL PODKARPATSKÉ RUSI

Nabídka publikací, které vydala

SPOLEČNOST PŘÁTEL PODKARPATSKÉ RUSI /2020/

www.podkarpatskarus.cz

 

1 – Edice statí, reportáží, vzpomínek a dokumentů

 

Agáta Pilátová – POD KARPATY SVÍTÁ. Vydáno 1993. Poč. stran 48, cena 15 Kč.

Novinové a časopisové články o Podkarpatské Rusi z let 1991 – 1992.

Jaromír Hořec – PODKARPATSKO VČERA A DNES. Vydáno 1994. Poč. stran 64,

cena 20 Kč. Novinové a časopisecké články o Podkarpatské Rusi z roku 1992.

Jaromír Hořec – PRAVDA O PODKARPATSKU. Vydáno 1994. Poč. stran 72,

cena 20 Kč. Novinové a časopisecké články o Podkarpatské Rusi z roku 1992.

Novinové a časopisecké články o Podkarpatské Rusi z roku 1993.

Kamil Krofta – PODKARPATSKÁ RUS A ČESKOSLOVENSKO.  Vydáno 1995,

poč. stran 44, cena 20 Kč. Situace na Podkarpatské Rusi popsaná předmnichovským ministrem zahraničí v roce 1935.

Jaroslav Vaculík – HLEDALI SVOU VLAST. Vydáno 1995. Poč. stran 40, cena 25 Kč.

Studie o průběhu opce pro čsl. státní občanství na Podkarpatské Rusi v letech 1945 – 1948.

Jan Demčík – MŮJ ÚTĚK DO GULAGU. Vydáno 1995. Poč. stran 52, cena 25 Kč.

Dramatická cesta z Podkarpatské Rusi do čsl. zahraničního vojska v SSSR přes stalinský                  tábor  nucených prací.

Eugen Perfeckij – PODKARPATSKÁ RUS VE STOLETÍ XIII.-XV. Vydáno 1995.

Poč. stran 48, cena 20 Kč. Ruský historik, působící na bratislavské univerzitě, ve studii z roku 1924, informuje o málo známém období z dějin Podkarpatské Rusi.

Jaromír Hořec – ZEMĚ NADĚJE. Vydáno 1995. Poč. stran 52, cena 2O Kč.

Významné statě a rozhlasové komentáře J. Hořce o Podkarpatské Rusi z let 1990 – 1995.

Viktor Budín – PODKARPATSKÁ RUS OČIMA ČECHŮ. Vydáno 1996. Poč. stran 80,

cena 25 Kč. Přehled české literatury, krásné i odborné, s tematikou Podkarpatské Rusi.

Paul Robert Magocsi – RUSÍNI A JEJICH VLAST. Vydáno 1996. Poč. stran 72,

cena 25 Kč. Přednášky kanadského profesora dějin a politických studií z let 1991 -1995.

Karel Richter – PODKARPATŠRÍ RUSÍNI V BOJI ZA SVOBODU. Vydáno 1997.

Poč. stran 118, cena 45 Kč. Přední český autor literatury faktu shrnuje účast vojáků rusínské  národnosti v bojích 2.sv. války.

STŘEDNÍ EVROPA A PODKARPATSKÁ RUS. Vydáno 1997. Poč. stran 116, cena 40 Kč.

Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference konané v Praze v roce 1996.

Jaromír Hořec – DOKUMENTY O PODKARPATSKÉ RUSI. Vydáno 1997. Poč. stran 90,

cena 40 Kč. První návrhy a podněty na organizaci Podkarpatské Rusi v rámci Československa

z let 1919 – 1921

Jaromír Nečas – POLITICKÁ SITUACE NA PODKARPATSKÉ RUSI (ROK 1921). Vydáno 1997. Poč. stran 80, cena 35 Kč. Zpráva psaná pro prezidenta Masaryka. Autor byl v té době  tajemníkem guvernéra Podkarpatské Rusi.

Walter K. Hanak – PODKARPATSKO – RUSÍNSKÁ OTÁZKA 1918 – 1945

Vydáno 1998. Poč. stran 52, cena 25 Kč. Kritický pohled amerického Rusína na postavení Podkarpatské Rusi v rámci Československa.

Jaromír Hořec – PRVNÍ KROKY SVOBODY. Vydáno 1999. Poč. stran 92, cena 35 Kč.

Historická studie s podtitulem „Podkarpatská Rus – 1918 – 1920“.

VZNIK ČSR 1918  A  PODKARPATSKÁ RUS. Vydáno 1999. Poč. stran 144, cena 59 Kč.

Sborník zajímavých příspěvků z  mezinárodní konference v Praze.

 

Tomáš Pilát – GENTLEMAN TRÁVNÍKŮ A ŠKOLNÍCH TŘÍD ALEXA BOKŠAY

Vydáno 2007. Poč.stran 146. Cena 60 Kč. Kniha se spoustou fotografií o slavném brankáři SK Rus Užhorod a zároveň svérázném učiteli, na které v knize vzpomíná calá řada jeho žáků, jako Petr Pithard, Jan Cimický a další.

Světla Mathauserová - CESTY A KŘIŽOVATKY - PODKARPATSKÁ RUS, MORAVA, ČECHY. Vydáno 2011. Poč. stran 208, cena 90 Kč. Literární kritička S.Mathauserová, rodačka z Antalovců u Užhorodu,  popisuje citlivě své osobní vzpomínky na dětství na Podkarpatské Rusi zároveň zároveň s historickými událostmi té doby. Kniha je cenným svědectvím o způsobu života a vlasteneckém smýšlení podkarpatských Čechoslováků v 30. letech minulého století.

Robert Pavel Magocsi – NÁROD ODNIKUD. ILUSTROVANÉ DĚJINY KARPATSKÝCH RUSÍNŮ. Vydavatelství V. Paďak 2014. Počet stran 120, cena 238 Kč. Historie Rusínů od nejstarších dob po současnost obsahuje téměř dvě stovky fotografií, map a ilustrací. Autor textu je vedoucím katedry ukrajinských studií na univerzitě v Torontu a obecně uznávaným odborníkem na rusínskou kulturu a historii. Kniha vychází již v deváté jazykové mutaci.

Dagmar Březinová – PROSTŘENO NA PODKARPATSKÉ RUSI. Vydáno 2015. Počet stran 100, cena 150 Kč.

Recepty a další zajímavosti spojené s tradičním stravováním v bývalé Podkarpatské Rusi, dnešní  Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Doplněno černobílými fotografiemi.

Rudolf Štursa - DUŠE KRAJINY A LIDÍ. FOTOGRAFIE Z PODKARPATSKÉ RUSI. Vydáno 2017. Počet stran 104, cena 180 Kč. Černobílé fotografie z 60. let a barevné z 90. let 20. století, brněnského fotografa, rodáka z Podkarpatské Rusi. Kniha obsahuje též rozsáhlý rozhovor s autorem a úvodní slovo k jedné ze Štursových výstav od jeho přítele Jaromíra Tomečka.

Barbora Zavadilová – MÁ RUSÍNSKÁ VYŠÍVANKA. Vydáno 2019. Počet stran 288, barevné ilustrace a přebal D. Herodesové. Cena 359 Kč. Svižná reportáž ze současné Podkarpatské Rusi, která se prolíná s osudy autorčiny babičky, která se na Podkarpatské Rusi narodila.

Antonín Moťovič – ZA NAŠIMI ZÁDY TEKLA ŘEKA DNĚSTR Vydáno 2019. Počet stran 260, 15 čb fotografií. Cena 299 Kč. Kniha vzpomínek je česko – izraelského lékaře, který se narodil na Podkarpatské Rusi (*1927). V Chustu studoval gymnázium. Zázračně zde přežil protižidovský masakr v roce 1941 i Osvětim. V roce 1945 optoval pro čsl. občanství a odešel do Prahy, kde vystudoval medicínu. Od roku 1965 žije v Izraeli, jako úspěšný dětský chirurg.

 

2 – Edice krásné literatury VRCHOVINA

 

Anna Brtníková – Petříková – MEZI HUCULY. Vydáno 1997. Poč.stran 88, cena 60 Kč.

Inspirována pobytem na Podkarpatské Rusi v 30.letech 20.století, zachycuje autorka ve svých povídkách krásu polonin i tvrdý osud lidí v tomto kraji. Ilustrace Miroslav Klomínek.

Jaromír Tomeček – NA POLONINÁCH. Vydáno 1998. Poč. stran 92, cena 60 Kč.

Poeticky popsané lovecké zážitky a divoká příroda Karpat jsou hlavní náměty povídek v tomto výboru. Autor žil na Podkarpatské Rusi v letech 1929 – 1934.

Jaromír Hořec – CHLÉB NA STOLE. Vydáno 1999. Poč. stran 120, cena 60 Kč.

Sbírka básní z let 1944 - 1998 opěvuje  autorovu rodnou Podkarpatskou Rus. Ilustrováno              Janem Kristoforim.

Jaroslav Zatloukal – VÍTR S POLONIN. Vydáno 2000. Poč. stran 76, cena 59 Kč.

O další básně rozšířená sbírka z roku 1936. Ilustrace Miroslav Klomínek.

 

Při objednávce nad 400 Kč neúčtujeme poštovné ani balné.

Distribuce knih SPPR a objednávky na adrese: Jiří Havel, Rostislavova 11, 140 00 Praha 4

j.v.havel@seznam.cz

www.podkarpatskarus.cz