Občanské sdružení Společnost přátel Podkarpatské Rusi bylo založeno v roce 1990. Ideově navazuje na Klub přátel Podkarpatské Rusi založený v období meziválečného Československa v Bratislavě. Cílem Společnosti je zejména prohlubování vztahů s občany a organizacemi Zakarpatské oblasti Ukrajiny (bývalé Podkarpatské Rusi), podpora Rusínů na území České republiky a popularizace Podkarpatské Rusi (Zakarpatské oblasti) v ČR. Společnost vydává časopis Podkarpatská Rus, další neperiodické publikace, pořádá besedy, výstavy a filmové projekce. Členy Společnosti jsou Rusíni, Češi narození na území Podkarpatské Rusi a lidé mající vztah k tomuto území. Členská základna čítá okolo 500 lidí z České republiky i dalších států. Ve vedení Společnosti se postupně vystřídali Alexandr Veličko, Jaromír Hořec, Miloslav Kopecký, Jiří Havel, Agáta Pilátová a Dagmar Březinová.

 

 

ČÍSLO 4/2019


Čtvrté číslo časopisu roku 2019:

Představili jsme knížku Má rusínská vyšívanka | Za Rudolfem Štursou
| Konference, semináře, setkání | Valerij Padjak o rusínském problému
na Zakarpatí | Náš člověk v Užhorodě, aneb setkání s Ivanem Latkem
| Užhorodský pedagog Jozef Trochta | Rusíni v komunistickém
Československu | Rodnyj kraj: Alexij Iľkovičí

Pozvánka - Cestou necestou Podkarpatskou Rusí

10. Rusínsky ples

Juliánský ples

Beseda s Ivanem Latkem -předsedou Klubu TGM v Užhorodě

Zveme vás na besedu s Ivanem Latkem, předsedou Klubu TGM v Užhorodě, vydavatelem a významným podkarpatským aktivistou 6. listopadu 2019 v 16,30 hodin v Domě národnostních menšin v Praze 2, Vocelova 3.

Tématem besedy budou události a akce na Podkarpatsku k letošnímu 100. výročí připojení regionu k ČSR, současná situace země, česká a slovenská menšina na Podkarpatsku a jejich spolky. Náš host pohovoří i o projektech připravovaných pro příští období a o ediční činnosti Klubu TGM.

Kulatý stůl na téma Podkarpatská Rus a Rusíni v českých zemích

Akademie národnostních menšin a Společnost přátel Podkarpatské Rusi pořádá k 100. výročí připojení Podkarpatské Rusi k Československu kulatý stůl na téma Podkarpatská Rus a Rusíni v českých zemích. Uskuteční se 4. prosince 2019 od 13 hodin v Domě národnostních menšin v Praze.

Tematické okruhy:
Podkarpatská Rus v rámci Československa 1919 až 1939 – Rusíni v meziválečném Československu
Rusíni/Ukrajinci po druhé světové válce v Československu: Rusíni v Československu po roce 1989

Pozvánka na křest knihy Má rusínská vyšívanka

ČÍSLO 3/2019


Třetí číslo časopisu roku 2019:

Sté výročí připojení Podkarpatska k Československu: vzpomínkové
slavnosti, zamyšlení historiků, kulturní programy | Setkání s osobnostmi
na cestách letošního léta | XV. Světový kongres Rusínů ve Staré Ľubovni
| Jubileum historika Valerije Padjaka | Podkarpatská Rus v Národním
muzeu | Aktuální postřehy ze současného Zakarpatí

Pozvánka na zájezd do Užhorodu pořádanému ke 100. výročí připojení PR k ČSR

„100. Výročí od připojení Podkarpatské Rusy k ČSR"

V Užhorodě ve dnech 9. - 12. 9. 2019

Akci pořádá Masarykovo demokratické hnutí a klub T. G. Masaryka v Užhorodě pod záštitou Pardubického kraje

termín konání:

- odjezd z Prahy v neděli 8. 9. 2019 nočním lůžkovým vlakem

Rusínská zábava

Stránky