Časopis přátel Podkarpatské Rusi - Archív časopisů – rok 2017

ČÍSLO 4/2017


Čtvrté číslo časopisu roku 2017:

Úspěšná výstava rusínské malířky Viktorie Manajlo Prichoďko | Co řeší
novela zákona o náhradě majetkových škod | Ivan Pop: Konec impéria. Těžké
probouzení Rusínů | Zašlá sláva užhorodského fotbalu | Obrázky z Kobylecké
Poljany | Studie Jakuba Vlacha Deportace Židů z Podkarpatské Rusi | Rodnyj
kraj: Uplynulo 70 let od vraždy řeckokatolického biskupa Teodora Romži

ČÍSLO 3/2017


Třetí číslo časopisu roku 2017:

Desáté narozeniny Domu národnostních menšin | Ivan Pop: Konec
impéria a těžké probuzení Rusínů | Pátrání po osudu Masarykovy sochy
| Magdaléna Lavrincová vydala knihu rusínských esejů | Obrázky z Kvasů
| Jak se cítí Rusíni v Česku aneb o etnické identitě | Židovské transporty
z Podkarpatské Rusi | Rodnyj kraj: Máriapócs, poutní místo Rusínů

ČÍSLO 2/2017


Druhé číslo časopisu roku 2017:

Valná hromada 2017 | Profesor Ivan Pop: Rusínská
společnost v době pseudoreforem v SSSR | V Jirkově se
opět setkali krajané ze Skejuše | Folklorní soubor Poľana
z Jarabiny v Praze | Válečné obrázky z Lopuchova | Jak se cítí
Rusíni v Česku? | Židovské transporty z Podkarpatské Rusi

ČÍSLO 1/2017


První číslo časopisu roku 2017:

Jak se z Andreje Varholy stal Andy Warhol | Podvečer s Janem Matějem
Rakem | Jak žili v Praze rusínští studenti | Ivan Pop: Ničivá sovětská „kulturní
revoluce“ v Zakarpatí | Podkarpatské městečko Antalovce | Současný stav
řešení náhrad za majetkové křivdy | Sokolové v Podkarpatí | Rodnyj kraj:
O knize P. R. Magocsiho Zády k horám – Dějiny Karpatské Rusi