ČÍSLO 1/2017


První číslo časopisu roku 2017:

Jak se z Andreje Varholy stal Andy Warhol | Podvečer s Janem Matějem
Rakem | Jak žili v Praze rusínští studenti | Ivan Pop: Ničivá sovětská „kulturní
revoluce“ v Zakarpatí | Podkarpatské městečko Antalovce | Současný stav
řešení náhrad za majetkové křivdy | Sokolové v Podkarpatí | Rodnyj kraj:
O knize P. R. Magocsiho Zády k horám – Dějiny Karpatské Rusi