ČÍSLO 4/2017


Čtvrté číslo časopisu roku 2017:

Úspěšná výstava rusínské malířky Viktorie Manajlo Prichoďko | Co řeší
novela zákona o náhradě majetkových škod | Ivan Pop: Konec impéria. Těžké
probouzení Rusínů | Zašlá sláva užhorodského fotbalu | Obrázky z Kobylecké
Poljany | Studie Jakuba Vlacha Deportace Židů z Podkarpatské Rusi | Rodnyj
kraj: Uplynulo 70 let od vraždy řeckokatolického biskupa Teodora Romži