ČÍSLO 3/2017


Třetí číslo časopisu roku 2017:

Desáté narozeniny Domu národnostních menšin | Ivan Pop: Konec
impéria a těžké probuzení Rusínů | Pátrání po osudu Masarykovy sochy
| Magdaléna Lavrincová vydala knihu rusínských esejů | Obrázky z Kvasů
| Jak se cítí Rusíni v Česku aneb o etnické identitě | Židovské transporty
z Podkarpatské Rusi | Rodnyj kraj: Máriapócs, poutní místo Rusínů