ČÍSLO 2/2017


Druhé číslo časopisu roku 2017:

Valná hromada 2017 | Profesor Ivan Pop: Rusínská
společnost v době pseudoreforem v SSSR | V Jirkově se
opět setkali krajané ze Skejuše | Folklorní soubor Poľana
z Jarabiny v Praze | Válečné obrázky z Lopuchova | Jak se cítí
Rusíni v Česku? | Židovské transporty z Podkarpatské Rusi