Časopis přátel Podkarpatské Rusi - Archív časopisů – rok 2022

ČÍSLO 3/2022


Třetí číslo časopisu roku 2022:

„Je nepřípustné, aby se věci řešily formou mocenskou, intervencí, násilně!“ říká kytarista Štěpán Rak k ruské agresi | Jak se žije na Podkarpatsku ve válečných časech? | Budování demokratického soudnictví | Před patnácti lety odešel legendární fotbalista Alexa Bokšay | O zemědělství za první republiky

ČÍSLO 2/2022


Druhé číslo časopisu roku 2022:

Válka zasahuje i Podkarpatsko | Konečně se můžeme setkávat | Ohlédnutí za uplynulým obdobím | Soubor Skejušan na domácích i přespolních pódiích | O rusínských symbolech | Historie knihoven na Podkarpatsku | Okrašlovací spolek v Užhorodě | Před sto lety: na Podkarpatsku vyhlášena diktatura kvůli hrozbě komunistického Maďarska

ČÍSLO 1/2022


První číslo časopisu roku 2022:

Rusíni proti ruské agresi | Pomoc Ukrajině, solidarita s napadenou zemí | Jiří Plachý o „metodách“ sovětského uchvácení moci na Podkarpatské Rusi | Štěpán Rak slaví 77. narozeniny a objevuje své kořeny | Cesta do Rachova | Nikola Šuhaj po sto letech | Problémy s rekonstrukcí kostela sv. Michaela