Občanské sdružení Společnost přátel Podkarpatské Rusi bylo založeno v roce 1990. Ideově navazuje na Klub přátel Podkarpatské Rusi založený v období meziválečného Československa v Bratislavě. Cílem Společnosti je zejména prohlubování vztahů s občany a organizacemi Zakarpatské oblasti Ukrajiny (bývalé Podkarpatské Rusi), podpora Rusínů na území České republiky a popularizace Podkarpatské Rusi (Zakarpatské oblasti) v ČR. Společnost vydává časopis Podkarpatská Rus, další neperiodické publikace, pořádá besedy, výstavy a filmové projekce. Členy Společnosti jsou Rusíni, Češi narození na území Podkarpatské Rusi a lidé mající vztah k tomuto území. Členská základna čítá okolo 500 lidí z České republiky i dalších států. Ve vedení Společnosti se postupně vystřídali Alexandr Veličko, Jaromír Hořec, Miloslav Kopecký, Jiří Havel, Agáta Pilátová a Dagmar Březinová.

 

 

ŽIJEME V JEDNOM MĚSTĚ

Dne 8.12. se v Brně uskutečnilo setkání a přehlídka národnostních menšin žijících a působících v tomto městě. V hlavním programu i doprovodné části setkání – gastronomii, se představili i Rusíni.
Národní písně zazpívala Oxana Korol a Nadja Syabrenko za doprovodu CM Púčik. V rámci vystoupení byly prezentovány i původní lidové rusínské oděvy z Podkarpatské Rusi a východního Slovenska.
Dalšími účastníky byla nár.menšina slovenská, polská, německá, ruská a ukrajinská, bulharská, romská a další.Koncert se konal pod záštitou primátora statutárního města Brna Romana Onderky a za podpory Jihomoravskoho kraje. Hlavním organizátorem bylo Slovenské folklorní sdružení Púčik.

Stránky