Časopis přátel Podkarpatské Rusi - Archív časopisů – rok 2019

ČÍSLO 4/2019


Čtvrté číslo časopisu roku 2019:

Představili jsme knížku Má rusínská vyšívanka | Za Rudolfem Štursou
| Konference, semináře, setkání | Valerij Padjak o rusínském problému
na Zakarpatí | Náš člověk v Užhorodě, aneb setkání s Ivanem Latkem
| Užhorodský pedagog Jozef Trochta | Rusíni v komunistickém
Československu | Rodnyj kraj: Alexij Iľkovičí

ČÍSLO 3/2019


Třetí číslo časopisu roku 2019:

Sté výročí připojení Podkarpatska k Československu: vzpomínkové
slavnosti, zamyšlení historiků, kulturní programy | Setkání s osobnostmi
na cestách letošního léta | XV. Světový kongres Rusínů ve Staré Ľubovni
| Jubileum historika Valerije Padjaka | Podkarpatská Rus v Národním
muzeu | Aktuální postřehy ze současného Zakarpatí

ČÍSLO 2/2019


Druhé číslo časopisu roku 2019:

Ivan Pop: Sto let od jedinečného rozhodnutí Rusínů | Uplynulý rok v SPPR

– bilance našich aktivit | Kde stála v Rachově socha TGM? | Představili

jsme knihu Československý svět v Karpatech a film V osidlech velmocí

| Jak se vařilo pivo v Podhorjanech a vyráběly zápalky v Činadijovu |

Odešel jeden z posledních bojovníků od Sokolova a Dukly

ČÍSLO 1/2019


První číslo časopisu roku 2019:

Dmitrij Pop, Ivan Pop: Nová svědectví o anexi | Obrazy rusínskéhomalíře budou v galerii DNM | Vzpomínka na Jurije Dumniče | Rozhovors Janem Matějem Rakem | Všechno je jinak, vzpomíná doktor ErvínAdam, rodák z Rachova | Poválečné osudy lidí z Podkarpatska |Sportování Rusínů v cizích službách | Koločava - splněné přání