ČÍSLO 4/2019


Čtvrté číslo časopisu roku 2019:

Představili jsme knížku Má rusínská vyšívanka | Za Rudolfem Štursou
| Konference, semináře, setkání | Valerij Padjak o rusínském problému
na Zakarpatí | Náš člověk v Užhorodě, aneb setkání s Ivanem Latkem
| Užhorodský pedagog Jozef Trochta | Rusíni v komunistickém
Československu | Rodnyj kraj: Alexij Iľkovičí