Usnesení Valné hromady spolku Společnost přátel Podkarpatské Rus

1.      Valná hromada schvaluje následující prohlášení:

„1. Valná hromada Společnosti přátel Podkarpatské Rusi připomíná 70. výročí Rusínského Mnichova - odstoupení Podkarpatské Rusi, která byla do r. 1945 součástí Československa, Sovětskému Svazu. Tento akt se stal v rozporu se spojeneckou smlouvou mezi ČSR a SSSR a bez demokratického vyjádření většiny obyvatel.

2. Rusíni, původní lid Podkarpatské Rusi, a jejich identita, kultura, historie i významné osobnosti byli a jsou uváděny do zapomnění přičinlivým úsilím nových vládců.

3. Bez navrácení identity a historie, jakož i podpory kulturních tradic a hospodářského povznesení Rusínů na Podkarpatské Rusi se nepodaří utlumit vědomí historické křivdy Rusínů, ani odstranit jejich nedůvěru k současnému vedení země."

Praha 23. května 2015