RUSÍNSKÝ DEN v Lužickém semináři v Praze

Společnost přátel Lužice a Společnost přátel Podkarpatské Rusi vás zvou na

RUSÍNSKÝ DEN

v sobotu 20. 4. 2024 v Lužickém semináři v Praze.

Na programu, který začíná v 10 hodin dopoledne, jsou přednášky, beseda, divadlo i ochutnávka tradiční rusínské kuchyně.

O historii Podkarpatské Rusi budou hovořit prof. Peter Švorc a dr. David Hubený, o jazyce dr. Michal Vašíček, o literatuře doc. Valerij Padjak a dr. Věra Lendělová, o divadle doc Tatjana Pirníková a o Světové radě Rusínů Jura Kapac. Následovat bude beseda o současné situaci Rusínů nejen na Podkarpatské Rusi. Vše vyvrcholí

přestavením divadla Viola z Prešova Šepoty –

scénické čtení s rusínskými písněmi.

Těšíme se na vás v Lužickém semináři v Praze na Malé Straně, U Lužického semináře 13/90. www.luzice.com