Pozvánka - Rusínský večer v Knihovně Václava Havla

Revue Babylon a Společnost přátel Podkarpatské Rusi

vás zvou
 

na večer o rusínské kultuře v České republice - HLEDÁNÍ KOŘENŮ

7. října 2021 v 19 hodin v Knihovně Václava Havla v Praze 1, Ostrovní 13

 

 

 

Program:

Úvod. Rusíni mezi námi a s námi

Diskuse s autory diplomových prací na téma Rusíni a Podkarpatská Rus

Rusínské kořeny v české literatuře – o svém vztahu k rusínství promluví a svou tvorbu představí Irena Malinová, Jana Šteflíčková a Barbora Zavadilová

Zahraje a zazpívá rusínský soubor Skejušan