Pozvánka: Posezení a oběd se členy brněnského spolku "Přátelé Podkarpatské Rusi"

16. března 2024. 12 - 14.30 proběhne společné posezení a oběd se členy brněnského spolku "Přátelé Podkarpatské Rusi" v kavárně Domu národnostních menšin. Budou mj. probrány nové možnosti spolupráce.
Vzhledem k zajímavému tématu Vás srdečně zveme a těšíme se na Vaší účast.
Společnost přátel Podkarpatské Rusi