Konference: Čtvrtstoletí spolu. Československo a Podkarpatská Rus