Členská schůze 2024

Výkonný výbor Společnosti přátel Podkarpatské Rusi zve na

ČLENSKOU SCHŮZI VE STŘEDU 15. KVĚTNA V 16,30 HODIN

v Kavárně Domu národnostních menšin v Praze 1, Vocelova 3.

Program:

- Zpráva o činnosti a plány pro příští období

- Diskuse o spoluúčasti členů na aktivitách, finanční situaci SPPR a členských příspěvcích

- Volba nového výboru

- Různé, diskuse

- Malé občerstvení