ČÍSLO 4/2023

Čtvrté číslo časopisu roku 2023:

Uhrančivý půvab rusínských textů | Kostel sv. Michaela pod plachtou | Užhorod v české literatuře | Jak fungovala pošta na Podkarpatsku | Kdo jsou Rusíni? | „Jen deset dní nepil – a ejhle! Umřel“ | Kronika aktivit Skejušanu | O československém „kolonialismu“ Podkarpatské Rusi | Z česko-rusínské knihovničky