Občanské sdružení Společnost přátel Podkarpatské Rusi bylo založeno v roce 1990. Ideově navazuje na Klub přátel Podkarpatské Rusi založený v období meziválečného Československa v Bratislavě. Cílem Společnosti je zejména prohlubování vztahů s občany a organizacemi Zakarpatské oblasti Ukrajiny (bývalé Podkarpatské Rusi), podpora Rusínů na území České republiky a popularizace Podkarpatské Rusi (Zakarpatské oblasti) v ČR. Společnost vydává časopis Podkarpatská Rus, další neperiodické publikace, pořádá besedy, výstavy a filmové projekce. Členy Společnosti jsou Rusíni, Češi narození na území Podkarpatské Rusi a lidé mající vztah k tomuto území. Členská základna čítá okolo 500 lidí z České republiky i dalších států. Ve vedení Společnosti se postupně vystřídali Alexandr Veličko, Jaromír Hořec, Miloslav Kopecký, Jiří Havel, Agáta Pilátová a Dagmar Březinová.

 

 

Časopis přátel Podkarpatské Rusi - Archív časopisů – rok 2010

warning: Creating default object from empty value in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/podkarpatskarus/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

ČÍSLO 4/2010

 

 

O letošních nositelích řádů | Obrázky ze Svaljavy | Jak to viděl český geograf Karel Matoušek | Život v Huklivém | Fedor Fico uvažuje o Rusínech a Listopadu 1989 | České snění o Podkarpatské Rusi | Můj táta Evžen Nedzelský

PDF formát (0,8 MB)

ČÍSLO 3/2010

 

 

Miroslav Donutil podpořil natáčení Nikoly Šuhaje | J.Hořec v pamětech o Podkarpatské Rusi | Skejušan slavil výročí | Berehovo, město vína | O nepochopitelné byrokracii | Vzpomínky Ireny Preislerové na Mukačevo | Víte něco o Václavu Holíkovi

PDF formát (0,6 MB)

ČÍSLO 2/2010

 

 

Valná hromada 2010 | O nejvyšším orgánu Společnosti | Obrázky ze Sevluše | Ústava ČSR a Podkarpatská Rus | Vasil Coka: Z Dulova bojovou cestou na Moravu | Svědectví Milana Hečka | Hranice mezi státy i lidmi |Ze vzpomínek Ireny Preislerové | Jak se sloužilo v Mukačevu

PDF formát (0,7 MB)

ČÍSLO 1/2010

 

 

Rusíni na bojištích | Z Vysočiny je do Koločavy blízko | Před padesáti lety zemřel biskup Pavel Gojdič |Ještě k osobnosti Jaromíra Hořce | O hladomoru na Ukrajině | Ruští historici o dějinách Podkarpatské Rusi |Z pamětí Světly Mathauserové | Ohlasy na problém odškodnění

PDF formát (0,9 MB)