Občanské sdružení Společnost přátel Podkarpatské Rusi bylo založeno v roce 1990. Ideově navazuje na Klub přátel Podkarpatské Rusi založený v období meziválečného Československa v Bratislavě. Cílem Společnosti je zejména prohlubování vztahů s občany a organizacemi Zakarpatské oblasti Ukrajiny (bývalé Podkarpatské Rusi), podpora Rusínů na území České republiky a popularizace Podkarpatské Rusi (Zakarpatské oblasti) v ČR. Společnost vydává časopis Podkarpatská Rus, další neperiodické publikace, pořádá besedy, výstavy a filmové projekce. Členy Společnosti jsou Rusíni, Češi narození na území Podkarpatské Rusi a lidé mající vztah k tomuto území. Členská základna čítá okolo 500 lidí z České republiky i dalších států. Ve vedení Společnosti se postupně vystřídali Alexandr Veličko, Jaromír Hořec, Miloslav Kopecký, Jiří Havel, Agáta Pilátová a Dagmar Březinová.

 

 

ZÁJEZDY

Zájezdy do oblasti Podkarpatské Rusi zajišťují například tyto cestovní kanceláře:

CK Kudrna Brno
Pobytové, lyžařské, silvestrovské, turistické a cyklistické zájezdy.
Více informací získáte zde

CK Subkarpatia

Pobytové zájezdy několikrát ročně.
Bližší informace: CK SUBCARPATIA – Ing. Libor Chytilek; tel. 604 691 299.