Občanské sdružení Společnost přátel Podkarpatské Rusi bylo založeno v roce 1990. Ideově navazuje na Klub přátel Podkarpatské Rusi založený v období meziválečného Československa v Bratislavě. Cílem Společnosti je zejména prohlubování vztahů s občany a organizacemi Zakarpatské oblasti Ukrajiny (bývalé Podkarpatské Rusi), podpora Rusínů na území České republiky a popularizace Podkarpatské Rusi (Zakarpatské oblasti) v ČR. Společnost vydává časopis Podkarpatská Rus, další neperiodické publikace, pořádá besedy, výstavy a filmové projekce. Členy Společnosti jsou Rusíni, Češi narození na území Podkarpatské Rusi a lidé mající vztah k tomuto území. Členská základna čítá okolo 500 lidí z České republiky i dalších států. Ve vedení Společnosti se postupně vystřídali Alexandr Veličko, Jaromír Hořec, Miloslav Kopecký, Jiří Havel, Agáta Pilátová a Dagmar Březinová.

 

 

Výkonný výbor Společnosti přátel Podkarpatské Rusi

Adresa :
SPOLEČNOST PŘÁTEL PODKARPATSKÉ RUSI
Dům národnostních menšin,
Vocelova 602/3,
120 00 Praha 2

Kontakty :

předseda
Ing. Čopík Jan
Mobil. 723305178
jancopik@post.cz
--------------------------------
tajemnice
Březinová Dagmar
Mobil: 720 464 126
brezda@centrum.cz

Havel Jiří
Telefon  (zam.) : 224353569
j.v.havel@seznam.cz
Pilát Tomáš
Tomaspilat@rozhlas.cz
Sopko Bruno
Mobil : 728 230 225
bruno.sopko@fs.cvut.cz
Svoboda, Vlastimil
Mobil : 739 175 233

Bolšaková Sofie
bolshakova@centrum.cz

Revizní komise
Tittelbachová Eva - předseda
evatittelbach@seznam.cz

Bartošová
bartosova.dr@seznam.cz

Romaňáková Kateřina
mob. 606 721 086