Občanské sdružení Společnost přátel Podkarpatské Rusi bylo založeno v roce 1990. Ideově navazuje na Klub přátel Podkarpatské Rusi založený v období meziválečného Československa v Bratislavě. Cílem Společnosti je zejména prohlubování vztahů s občany a organizacemi Zakarpatské oblasti Ukrajiny (bývalé Podkarpatské Rusi), podpora Rusínů na území České republiky a popularizace Podkarpatské Rusi (Zakarpatské oblasti) v ČR. Společnost vydává časopis Podkarpatská Rus, další neperiodické publikace, pořádá besedy, výstavy a filmové projekce. Členy Společnosti jsou Rusíni, Češi narození na území Podkarpatské Rusi a lidé mající vztah k tomuto území. Členská základna čítá okolo 500 lidí z České republiky i dalších států. Ve vedení Společnosti se postupně vystřídali Alexandr Veličko, Jaromír Hořec, Miloslav Kopecký, Jiří Havel, Agáta Pilátová a Dagmar Březinová.

 

 

Pozvánka: Študijná cesta po západnej Ukrajine - Nepoznaná Ukrajina

Centrum pre európsku politiku Bratislava (www.cep.sk) a Світ розвитку суспільства Ужгород (Svet rozvoja spoločnosti Užhorod, www.facebook.com/World.of.development/) Vás pozývajú na študijnú cestu po západnej Ukrajine

Nepoznaná Ukrajina

Západná Ukrajina - história a súčasnosť

(100 rokov od rozpadu rakúsko-uhorskej monarchie)

4. - 7.7.2018.

Pozývame každého zo Slovenska a Českej republiky, kto má záujem lepšie spoznať západnú Ukrajinu. Ak poznáte niekoho, koho naša téma zaujíma, prosíme Vás o šírenie tejto pozvánky.

Cieľom cesty je

-          prostredníctvom neformálneho vzdelávania lepšie porozumieť históriu, kultúru, pamiatky, systém vzdelávania, ako i aktuálnu spoločenskú a politickú situáciu (nielen) v prihraničných oblastiach nášho východného suseda;

-          objavovať, čo máme spoločné.

Termín pre prihlásenie: 21.04.2018

Účastnícky poplatok: 300,00 €

 

Podrobnosti nájdete v prílohe (informačný leták a program) a v prihlasovacom formulári https://goo.gl/g1Y7k2.

Bližšie informácie k programu i platbe zašleme prihláseným účastníkom do 6. 5. 2018.

Partnerom pri realizácii je Českej republike EUTIS o.p.s. (www.eutis.cz; www.facebook.com/eutiscz).

V prípade otázok sme Vám k dispozícii na e-maili projekty@cep.sk alebo kamil@cep.sk. Taktiež na telefónnom čísle: Kamil Sládek, CEP Bratislava: +421 905 464 553.

Detailní program ve formátu PDF