Občanské sdružení Společnost přátel Podkarpatské Rusi bylo založeno v roce 1990. Ideově navazuje na Klub přátel Podkarpatské Rusi založený v období meziválečného Československa v Bratislavě. Cílem Společnosti je zejména prohlubování vztahů s občany a organizacemi Zakarpatské oblasti Ukrajiny (bývalé Podkarpatské Rusi), podpora Rusínů na území České republiky a popularizace Podkarpatské Rusi (Zakarpatské oblasti) v ČR. Společnost vydává časopis Podkarpatská Rus, další neperiodické publikace, pořádá besedy, výstavy a filmové projekce. Členy Společnosti jsou Rusíni, Češi narození na území Podkarpatské Rusi a lidé mající vztah k tomuto území. Členská základna čítá okolo 500 lidí z České republiky i dalších států. Ve vedení Společnosti se postupně vystřídali Alexandr Veličko, Jaromír Hořec, Miloslav Kopecký, Jiří Havel, Agáta Pilátová a Dagmar Březinová.

 

 

ČÍSLO 4/2017


Čtvrté číslo časopisu roku 2017:

Úspěšná výstava rusínské malířky Viktorie Manajlo Prichoďko | Co řeší
novela zákona o náhradě majetkových škod | Ivan Pop: Konec impéria. Těžké
probouzení Rusínů | Zašlá sláva užhorodského fotbalu | Obrázky z Kobylecké
Poljany | Studie Jakuba Vlacha Deportace Židů z Podkarpatské Rusi | Rodnyj
kraj: Uplynulo 70 let od vraždy řeckokatolického biskupa Teodora Romži