Občanské sdružení Společnost přátel Podkarpatské Rusi bylo založeno v roce 1990. Ideově navazuje na Klub přátel Podkarpatské Rusi založený v období meziválečného Československa v Bratislavě. Cílem Společnosti je zejména prohlubování vztahů s občany a organizacemi Zakarpatské oblasti Ukrajiny (bývalé Podkarpatské Rusi), podpora Rusínů na území České republiky a popularizace Podkarpatské Rusi (Zakarpatské oblasti) v ČR. Společnost vydává časopis Podkarpatská Rus, další neperiodické publikace, pořádá besedy, výstavy a filmové projekce. Členy Společnosti jsou Rusíni, Češi narození na území Podkarpatské Rusi a lidé mající vztah k tomuto území. Členská základna čítá okolo 500 lidí z České republiky i dalších států. Ve vedení Společnosti se postupně vystřídali Alexandr Veličko, Jaromír Hořec, Miloslav Kopecký, Jiří Havel, Agáta Pilátová a Dagmar Březinová.

 

 

ČÍSLO 4/2009

 

 

Za Jaromírem Hořcem (Agáta Pilátová) • Malý portrét velkého muže (o Jaroslavu Mezníkovi )  •  Dětství na Podkarpatské Rusi ( prof. Světla Mathauserová )• Diskutujeme o odškodnění  (Agáta Pilátová, Josef Havel, Petr Kozelka)  • Rusínská otázka v současné ruské histografii (Ivan Pop )• Skejušan opět na cestách

PDF formát (1,3 MB)