Občanské sdružení Společnost přátel Podkarpatské Rusi bylo založeno v roce 1990. Ideově navazuje na Klub přátel Podkarpatské Rusi založený v období meziválečného Československa v Bratislavě. Cílem Společnosti je zejména prohlubování vztahů s občany a organizacemi Zakarpatské oblasti Ukrajiny (bývalé Podkarpatské Rusi), podpora Rusínů na území České republiky a popularizace Podkarpatské Rusi (Zakarpatské oblasti) v ČR. Společnost vydává časopis Podkarpatská Rus, další neperiodické publikace, pořádá besedy, výstavy a filmové projekce. Členy Společnosti jsou Rusíni, Češi narození na území Podkarpatské Rusi a lidé mající vztah k tomuto území. Členská základna čítá okolo 500 lidí z České republiky i dalších států. Ve vedení Společnosti se postupně vystřídali Alexandr Veličko, Jaromír Hořec, Miloslav Kopecký, Jiří Havel, Agáta Pilátová a Dagmar Březinová.

 

 

ČÍSLO 3/2017


Třetí číslo časopisu roku 2017:

Desáté narozeniny Domu národnostních menšin | Ivan Pop: Konec
impéria a těžké probuzení Rusínů | Pátrání po osudu Masarykovy sochy
| Magdaléna Lavrincová vydala knihu rusínských esejů | Obrázky z Kvasů
| Jak se cítí Rusíni v Česku aneb o etnické identitě | Židovské transporty
z Podkarpatské Rusi | Rodnyj kraj: Máriapócs, poutní místo Rusínů