Občanské sdružení Společnost přátel Podkarpatské Rusi bylo založeno v roce 1990. Ideově navazuje na Klub přátel Podkarpatské Rusi založený v období meziválečného Československa v Bratislavě. Cílem Společnosti je zejména prohlubování vztahů s občany a organizacemi Zakarpatské oblasti Ukrajiny (bývalé Podkarpatské Rusi), podpora Rusínů na území České republiky a popularizace Podkarpatské Rusi (Zakarpatské oblasti) v ČR. Společnost vydává časopis Podkarpatská Rus, další neperiodické publikace, pořádá besedy, výstavy a filmové projekce. Členy Společnosti jsou Rusíni, Češi narození na území Podkarpatské Rusi a lidé mající vztah k tomuto území. Členská základna čítá okolo 500 lidí z České republiky i dalších států. Ve vedení Společnosti se postupně vystřídali Alexandr Veličko, Jaromír Hořec, Miloslav Kopecký, Jiří Havel, Agáta Pilátová a Dagmar Březinová.

 

 

ČÍSLO 3/2009Můj čtvrtý kongres
(Vlastimil Svoboda) • Jak šli Rusíni do Evropy •  Osudy Židů v Uličské dolině     ( pokračování )• Problémy a radosti kongresu (Dita Desová,Magdalena Šebková)  • Rachov - středisko podkarpatských Huculů (Vladimír Kuštek )• První tečka za odškodněním (Josef Havel) • Výročí rusínského badatele Alexandra Pavloviče ( Maria Křížová )

PDF formát (892kB)