Občanské sdružení Společnost přátel Podkarpatské Rusi bylo založeno v roce 1990. Ideově navazuje na Klub přátel Podkarpatské Rusi založený v období meziválečného Československa v Bratislavě. Cílem Společnosti je zejména prohlubování vztahů s občany a organizacemi Zakarpatské oblasti Ukrajiny (bývalé Podkarpatské Rusi), podpora Rusínů na území České republiky a popularizace Podkarpatské Rusi (Zakarpatské oblasti) v ČR. Společnost vydává časopis Podkarpatská Rus, další neperiodické publikace, pořádá besedy, výstavy a filmové projekce. Členy Společnosti jsou Rusíni, Češi narození na území Podkarpatské Rusi a lidé mající vztah k tomuto území. Členská základna čítá okolo 500 lidí z České republiky i dalších států. Ve vedení Společnosti se postupně vystřídali Alexandr Veličko, Jaromír Hořec, Miloslav Kopecký, Jiří Havel, Agáta Pilátová a Dagmar Březinová.

 

 

ČÍSLO 2/2011

 

 

Valná hromada 2011 | Slavíme dvacáté narozeniny | Historie podkarpatských měst: Perečín | Rusínská „Sixtinská kaple“ zachráněna | Příběh Marie Horové-Myšanič | O Ruském domě v Prešově | Vzpomínáme na Márii Maĺcovskou | Kdo byl Pavel Cibere | Sen o Podkarpatské Rusi | Cesta do Mukačeva a zpět | Československý hřbitov v Užhorodě | Judita

PDF formát (0,9 MB)