Občanské sdružení Společnost přátel Podkarpatské Rusi bylo založeno v roce 1990. Ideově navazuje na Klub přátel Podkarpatské Rusi založený v období meziválečného Československa v Bratislavě. Cílem Společnosti je zejména prohlubování vztahů s občany a organizacemi Zakarpatské oblasti Ukrajiny (bývalé Podkarpatské Rusi), podpora Rusínů na území České republiky a popularizace Podkarpatské Rusi (Zakarpatské oblasti) v ČR. Společnost vydává časopis Podkarpatská Rus, další neperiodické publikace, pořádá besedy, výstavy a filmové projekce. Členy Společnosti jsou Rusíni, Češi narození na území Podkarpatské Rusi a lidé mající vztah k tomuto území. Členská základna čítá okolo 500 lidí z České republiky i dalších států. Ve vedení Společnosti se postupně vystřídali Alexandr Veličko, Jaromír Hořec, Miloslav Kopecký, Jiří Havel, Agáta Pilátová a Dagmar Březinová.

 

 

ČÍSLO 2/2009

 

 

Chust, půvabné město na soutoku Tisy a Rivy (Vladimír Kuštek ) • Jak čeští vědci objevovali Podkarpatskou Rus ( Prof.Ivan Pop, Dr.Sc.) • Osudy Židů v Uličské dolině • Valná hromada 2009 (Dagmar Březinová, Agáta Pilátová) • Střet s neudržitelným (Bohuslav Hynek)• Kudy všudy putovali Skejušané (Kateřina Romaňáková) • O laureátech Rusínské literární ceny

PDF formát (0,7 MB)