Občanské sdružení Společnost přátel Podkarpatské Rusi bylo založeno v roce 1990. Ideově navazuje na Klub přátel Podkarpatské Rusi založený v období meziválečného Československa v Bratislavě. Cílem Společnosti je zejména prohlubování vztahů s občany a organizacemi Zakarpatské oblasti Ukrajiny (bývalé Podkarpatské Rusi), podpora Rusínů na území České republiky a popularizace Podkarpatské Rusi (Zakarpatské oblasti) v ČR. Společnost vydává časopis Podkarpatská Rus, další neperiodické publikace, pořádá besedy, výstavy a filmové projekce. Členy Společnosti jsou Rusíni, Češi narození na území Podkarpatské Rusi a lidé mající vztah k tomuto území. Členská základna čítá okolo 500 lidí z České republiky i dalších států. Ve vedení Společnosti se postupně vystřídali Alexandr Veličko, Jaromír Hořec, Miloslav Kopecký, Jiří Havel, Agáta Pilátová a Dagmar Březinová.

 

 

ČÍSLO 1/2017


První číslo časopisu roku 2017:

Jak se z Andreje Varholy stal Andy Warhol | Podvečer s Janem Matějem
Rakem | Jak žili v Praze rusínští studenti | Ivan Pop: Ničivá sovětská „kulturní
revoluce“ v Zakarpatí | Podkarpatské městečko Antalovce | Současný stav
řešení náhrad za majetkové křivdy | Sokolové v Podkarpatí | Rodnyj kraj:
O knize P. R. Magocsiho Zády k horám – Dějiny Karpatské Rusi