Občanské sdružení Společnost přátel Podkarpatské Rusi bylo založeno v roce 1990. Ideově navazuje na Klub přátel Podkarpatské Rusi založený v období meziválečného Československa v Bratislavě. Cílem Společnosti je zejména prohlubování vztahů s občany a organizacemi Zakarpatské oblasti Ukrajiny (bývalé Podkarpatské Rusi), podpora Rusínů na území České republiky a popularizace Podkarpatské Rusi (Zakarpatské oblasti) v ČR. Společnost vydává časopis Podkarpatská Rus, další neperiodické publikace, pořádá besedy, výstavy a filmové projekce. Členy Společnosti jsou Rusíni, Češi narození na území Podkarpatské Rusi a lidé mající vztah k tomuto území. Členská základna čítá okolo 500 lidí z České republiky i dalších států. Ve vedení Společnosti se postupně vystřídali Alexandr Veličko, Jaromír Hořec, Miloslav Kopecký, Jiří Havel, Agáta Pilátová a Dagmar Březinová.

 

 

ČÍSLO 1/2011

 

 

O životě a smrti biskupa mučedníka Teodora Romži | Besedovali jsme s karikaturistou Fedorem Vicem | Filmař Fero Fenič se hlásí k rusínským kořenům | Město, kde začíná karpatská romantika | Snění o Podkarpatské Rusi | Pokračování vzpomínek na Mukačevo |Ivan Pop o českém zeměpisci | Krutá smrt průzkumníka | Rusíni na západní frontě

PDF formát (1,0 MB)