Občanské sdružení Společnost přátel Podkarpatské Rusi bylo založeno v roce 1990. Ideově navazuje na Klub přátel Podkarpatské Rusi založený v období meziválečného Československa v Bratislavě. Cílem Společnosti je zejména prohlubování vztahů s občany a organizacemi Zakarpatské oblasti Ukrajiny (bývalé Podkarpatské Rusi), podpora Rusínů na území České republiky a popularizace Podkarpatské Rusi (Zakarpatské oblasti) v ČR. Společnost vydává časopis Podkarpatská Rus, další neperiodické publikace, pořádá besedy, výstavy a filmové projekce. Členy Společnosti jsou Rusíni, Češi narození na území Podkarpatské Rusi a lidé mající vztah k tomuto území. Členská základna čítá okolo 500 lidí z České republiky i dalších států. Ve vedení Společnosti se postupně vystřídali Alexandr Veličko, Jaromír Hořec, Miloslav Kopecký, Jiří Havel, Agáta Pilátová a Dagmar Březinová.

 

 

ČÍSLO 1/2009

 

 

Vysočina prohlubuje spolupráci s Podkarpatím (Kateřina Nedvědová) • Historie hovoří k současnosti: rusínské "osmičky" a "devítky" (Ivan Pop) • Obrázky z Mukačeva (Vladimír Kuštek) • Diskutujeme před valnou hromadou • Zamyšlení nad rozvojem turistického ruchu (Miloš Malec) • Rusínské národní obrození a fenomén podkarpatské malířské školy (Ivan Pop) • Perspektivy a problémy odškodnění (Josef Havel)

PDF formát (1,2 MB)