Občanské sdružení Společnost přátel Podkarpatské Rusi bylo založeno v roce 1990. Ideově navazuje na Klub přátel Podkarpatské Rusi založený v období meziválečného Československa v Bratislavě. Cílem Společnosti je zejména prohlubování vztahů s občany a organizacemi Zakarpatské oblasti Ukrajiny (bývalé Podkarpatské Rusi), podpora Rusínů na území České republiky a popularizace Podkarpatské Rusi (Zakarpatské oblasti) v ČR. Společnost vydává časopis Podkarpatská Rus, další neperiodické publikace, pořádá besedy, výstavy a filmové projekce. Členy Společnosti jsou Rusíni, Češi narození na území Podkarpatské Rusi a lidé mající vztah k tomuto území. Členská základna čítá okolo 500 lidí z České republiky i dalších států. Ve vedení Společnosti se postupně vystřídali Alexandr Veličko, Jaromír Hořec, Miloslav Kopecký, Jiří Havel, Agáta Pilátová a Dagmar Březinová.

 

 

Fotogalerie - Radan Lášek

  • Usť - Čorná  ( z archivu Radana Láška )

    Usť - Čorná ( z archivu Radana Láška )

  •  Vory na Tise ( z archivu Radana Láška )

    Vory na Tise ( z archivu Radana Láška )

  • Užok - kostel ( z archivu Radana Láška )

    Užok - kostel ( z archivu Radana Láška )

  •  Užok - hranice ( z archivu Radana Láška )

    Užok - hranice ( z archivu Radana Láška )

  • Pop Ivan - turisti ( z archivu Radana Láška )

    Pop Ivan - turisti ( z archivu Radana Láška )

  •  Mukačevo ( z archivu Radana Láška )

    Mukačevo ( z archivu Radana Láška )

  • Jasina kostel ( z archivu Radana Láška )

    Jasina kostel ( z archivu Radana Láška )

  • Chust ( z archivu Radana Láška )

    Chust ( z archivu Radana Láška )

  • Boržava chata ( z archivu Radana Láška )

    Boržava chata ( z archivu Radana Láška )

  • Berehovo  ( z archivu Radana Láška )

    Berehovo ( z archivu Radana Láška )