Občanské sdružení Společnost přátel Podkarpatské Rusi bylo založeno v roce 1990. Ideově navazuje na Klub přátel Podkarpatské Rusi založený v období meziválečného Československa v Bratislavě. Cílem Společnosti je zejména prohlubování vztahů s občany a organizacemi Zakarpatské oblasti Ukrajiny (bývalé Podkarpatské Rusi), podpora Rusínů na území České republiky a popularizace Podkarpatské Rusi (Zakarpatské oblasti) v ČR. Společnost vydává časopis Podkarpatská Rus, další neperiodické publikace, pořádá besedy, výstavy a filmové projekce. Členy Společnosti jsou Rusíni, Češi narození na území Podkarpatské Rusi a lidé mající vztah k tomuto území. Členská základna čítá okolo 500 lidí z České republiky i dalších států. Ve vedení Společnosti se postupně vystřídali Alexandr Veličko, Jaromír Hořec, Miloslav Kopecký, Jiří Havel, Agáta Pilátová a Dagmar Březinová.

 

 

Fotogalerie - F. Vejr

 • Foto VII ( foto F. Vejr )

  Foto VII ( foto F. Vejr )

 • Foto VI ( foto F. Vejr )

  Foto VI ( foto F. Vejr )

 • Foto V ( foto F. Vejr )

  Foto V ( foto F. Vejr )

 • Foto IV ( foto F. Vejr )

  Foto IV ( foto F. Vejr )

 • Foto III ( foto F. Vejr )

  Foto III ( foto F. Vejr )

 • Foto II ( foto F. Vejr )

  Foto II ( foto F. Vejr )

 • Foto I ( foto F. Vejr )

  Foto I ( foto F. Vejr )