Občanské sdružení Společnost přátel Podkarpatské Rusi bylo založeno v roce 1990. Ideově navazuje na Klub přátel Podkarpatské Rusi založený v období meziválečného Československa v Bratislavě. Cílem Společnosti je zejména prohlubování vztahů s občany a organizacemi Zakarpatské oblasti Ukrajiny (bývalé Podkarpatské Rusi), podpora Rusínů na území České republiky a popularizace Podkarpatské Rusi (Zakarpatské oblasti) v ČR. Společnost vydává časopis Podkarpatská Rus, další neperiodické publikace, pořádá besedy, výstavy a filmové projekce. Členy Společnosti jsou Rusíni, Češi narození na území Podkarpatské Rusi a lidé mající vztah k tomuto území. Členská základna čítá okolo 500 lidí z České republiky i dalších států. Ve vedení Společnosti se postupně vystřídali Alexandr Veličko, Jaromír Hořec, Miloslav Kopecký, Jiří Havel, Agáta Pilátová a Dagmar Březinová.

 

 

Dobové fotografie

 • Fotka Rudolfa Hůlky z fondu Slovanské knihovny

  Fotka Rudolfa Hůlky z fondu Slovanské knihovny

 • Dobová fotografie XI. - Rachov

  Dobová fotografie XI. - Rachov

 • Dobová fotografie X.

  Dobová fotografie X.

 • Dobová fotografie IX.

  Dobová fotografie IX.

 • Dobová fotografie VIII.

  Dobová fotografie VIII.

 • Dobová fotografie VII.

  Dobová fotografie VII.

 • Dobová fotografie VI.

  Dobová fotografie VI.

 • Dobová fotografie V.

  Dobová fotografie V.

 • Dobová fotografie IV.

  Dobová fotografie IV.

 • Dobová fotografie III.

  Dobová fotografie III.